Fiskeferie

aa4kl

Ved overnatning hos os har du mulighed for at købe dags kort til gårdens fiskevand – Svinkær bæk, Egtved Å og Mosen.

Vi råder over 6 dags kort til 100 kr. pr. stk.

I nærheden af gården finder du endvidere flere gode ”put-and-take” søer.

Spjarupgaards fiskevand

Bækken  (Svinkær bæk)
I bækken som er ca. 1,5 km lang kan man fange de fiskearter, som de danske åløb tilbyder, såsom bækørred, regnbueørred, havørred og ål

Åen (Egtved Å)
Der kan fiskes i ca. 1,5 km af Egtved å. Åen har et specielt tilbud, da der over 300 meter er lavet et kunstigt fald, som er et nordeuropas største. Det er de samme fiskearter, som i bækken.

Mosen
Der findes to søer i forbindelse med hinanden. Der er tilsammen ca. 15.000 kvm. I de to søer kan man fange mange fiskearter som skaller, aborrer, brasener, suder, karusser, karper, ørreder, gedder og ål.

Regler for fiskeri

  1. Ved fiskning i bæk eller å skal man blive på den side der vender ind mod gården, da den anden side ikke hører til gården.
  2. Man må på ingen måde svine eller beskade naturen
  3. Overholdelse af mindstemål som gælder for de enkelte fiskearter

Vi forventer at vore gæster er ansvarlige og vil overholde disse regler.

… et naturskønt sted